Podziemny zbiornik retencyjny na ul. Malczewskiego w Sopocie

.

Prace obejmowały wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz m.in. kolektora DN 1200 mm oraz 2 x DN 800 mm doprowadzającego wody z Potoku Karlikowskiego

.

Budowa Parku Praw Natury w miejscowości Puzdrowo

Rewitalizacja Centrum Lęborka poprzez przebudowę placu Pokoju w Lęborku w trybie Zaprojektuj i Wybuduj. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących około 7 125 m2 nawierzchni kamiennych.

Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich zabezpieczenia piwnic dawnej kuchni klasztornej w ramach restauracji Refektarza oraz otoczenia XIV-o wiecznego Zespołu Poklasztornego w Kartuzach.

Zwiększenie atrakcyjności miasta Puck poprzez rewitalizację Placu Wolności w zakresie przebudowy sieci wod-kan oraz wykonanie fontanny i nowej nawierzchni z elementów kamiennych o powierzchni ponad 7000 m2

Remont fragmentu rowu opaskowego o długości 225 m odprowadzającego wody opadowe z terenu rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych po stronie zachodniej do zbiornika ewaporacyjnego w Łężycach gm. Wejherowo.

Uatrakcyjnienie regionu poprzez turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Kłodno w Chmielnie i nad jeziorem Wielkim w Miechucinie.

Wielka inwestycja drogowa Gminy Kartuzy, modernizacja ulicy 3-go Maja, ulicy będącej główną arterią miasta.