Prace na terenie czynnego terminalu kontenerowego w Gdańsku

Rozdzielenie i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.