Nawierzchnie z kamienia w Gdańsku Oliwie

Wykonanie nawierzchni z kamienia w Starej Oliwie, okolice Oliwskiego ZOO.