Modernizacja ulicy 3-go Maja w Kartuzach

Wielka inwestycja drogowa Gminy Kartuzy, modernizacja ulicy 3-go Maja, ulicy będącej główną arterią miasta.

Przebudowa ulicy Chmieleńskiej (małej obwodnicy Kartuz) w zakresie nowej nawierzchni, chodników i ścieżki rowerowej.

Przebudowa Rynku w Kartuzach wraz z wykonaniem fontanny i elementów zieleni oraz małej architektury