Rozbudowa ul. 10 Lutego w Gdyni

Przebudowa kanalizacji deszczowej o średnicy do 1 m, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu.