Stary Rynek w Lęborku

Rewitalizacja Centrum Lęborka poprzez przebudowę placu Pokoju w Lęborku w trybie Zaprojektuj i Wybuduj. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących około 7 125 m2 nawierzchni kamiennych.