Podziemny zbiornik retencyjny na ul. Malczewskiego w Sopocie

.