Kanalizacja w Ząbrowie z elementami projektowania

Wykonano blisko 15 km kanalizacji sanitarnej w bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych