Nawierzchnia na ul. Bukowej i Sosnowej

Wykonano nową nawierzchnię ulic wraz z chodnikami wraz z kanalizacją deszczową