Oczyszczalnia ścieków w Sulęczynie

Przebudowanie wraz rozbudową istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Sulęczynie do przepustowości Q=770 m3/d