Przebudowa głównej arterii Sierakowic

Usprawnienie układu komunikacyjnego w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 w ramach, którego wykonano m.in. kanały z rur kanalizacyjnych GRP o średnicy do 1000 mm.

Przebudowa sieci w ramach realizacji inwestycji związanej z budową przystanków i trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.