Infrastruktura portowa w rejonie Nabrzeża Francuskiego

: Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz ze zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi