Podziemny zbiornik na ul. Okrzei w Sopocie

Prace obejmowały wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz m.in. kolektora DN 1200 mm oraz 2 x DN 800 mm doprowadzającego wody z Potoku Karlikowskiego