Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta

Wykonano blisko 6 km kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy do 400 mm i głębokości kanału do 11 m, około 1,5 km magistrali wodociągowej z rur PE DN 225 mm oraz modernizację hydroforni.